Page 13 - Mode
P. 13

TIPS, TRUCS EN HULPMIDDELEN VOOR GEZOND WERKEN
FIT IN JE BAAN
Je werkt in een winkel, je hebt een fijne baan, en dat wil je nog lang zo houden. Zorg er dan wel voor dat je gezond blijft. Eet gevarieerd, drink niet te veel alcohol, blijf in beweging en doe aan sport. Dat houdt je fit.
   Waak er ook voor dat je ziek wordt van je werk. Bijvoorbeeld door te zwaar
te tillen. Of doordat je een verkeerde lichaamshouding aanneemt op je werkplek. Of door simpelweg te veel en te hard te werken. Hoe leuk jouw werk ook is.
ARBOWET
Ter bescherming van werknemers heeft de overheid de Arbowet opgesteld. Arbo is een afkorting van arbeidsomstandig- heden en de wet is dan ook gericht op gezond en veilig werk. Bijvoorbeeld: hoe kun je dan wél veilig tillen? En wat is dan wél de juiste lichaamshouding op je werkplek?
De Arbowet schrijft niet alles dwingend voor, maar laat ruimte voor werkgevers en werknemers (lees: de vakbonden) om ook zélf tot goede branchespecifieke af- spraken te komen. Die afspraken leggen ze vervolgens vast in een zogenoemd arboconvenant waaraan ze beloven zich te zullen houden.
De weerslag van de arbo-afspraken in de Fashion Sport & Lifestyle zijn vastgelegd in de (digitale) arbocatalogus Arbo in de mode. Deze wordt ook wel het oplossin- genboek genoemd. Hij geeft een beeld van de (wettelijke) arbonormen en helpt je verder met uitleg en praktische tips.
PRIMA BRON
De arbocatalogus is een prima bron voor informatie over veilig en gezond werken. Op de pagina’s hierna belichten we enkele belangrijke onderdelen hieruit. Zie ze als goede voorzetten voor slimme investeringen in jouw eigen gezondheid. Heb je behoefte aan meer informatie? Je vindt de volledige arbocatalogus op de website www.arboindemode.nl. Doe er je voordeel mee!
                    11   12   13   14   15