Page 18 - Mode
P. 18

ARBORISICO NR. 5
(VEEL) TE LANG WERKEN
Werken in de winkel is leuk. Lange dagen maken is dan ook niet erg, ook omdat het soms onvermijdelijk is. Maar er zijn grenzen.
   In de Arbeidstijdenwet zijn bepalingen opgenomen ter bescherming van jouw gezondheid en vrije tijd. Heeft jouw be- drijf een cao, dan heb je mogelijk extra rechten als het gaat om werktijden.
DE BELANGRIJKSTE REGELS UIT DE ARBEIDSTIJDENWET EN DE CAO
Je werktijd mag maximaal 12 uur per dag en 60 uur per week bedragen. Over een periode van 4 weken mag je gemiddeld maximaal 55 uur per week werken en over een periode van 16 weken gemiddeld maximaal 48 uur per week.
Werk je meer dan 5,5 uur op een dag, dan heb je recht op een pauze tussendoor van minimaal een half uur. Werk je langer dan 10 uur, dan heb je recht op een pauze tussendoor van minimaal 45 minuten. Al deze pauzes mogen opgeknipt worden in blokjes van minimaal twee of drie kwartier.
Werken op zondag is vrijwillig, maar als je werkgever echt geen ander heeft, kan hij je wel verplichten. Je hebt in ieder geval recht op tenminste 4 zondagen per kwartaal vrij.
Voor jongeren onder 18 jaar gelden andere regels voor werktijden. Kijk voor meer informatie op de website van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid: www.minszw.nl
TIPS OVER WERKTIJDEN
Overleg met je baas als je problemen hebt met je werktijden.
Overleg ook met je baas om te zorgen dat je bijtijds weet wanneer je in de komende weken moet werken.
Probeer tussendoor regelmatig te pau- zeren en maak dan zo mogelijk even een wandelingetje.
Probeer overwerk te beperken en vraag om compensatie.
           
   16   17   18   19   20