Page 24 - Mode
P. 24

VEILIGHEIDSRISICO NR. 1
AGRESSIE
Geloof het of niet, maar omgaan met agressie en geweld kan je leren. Niet dat je daarmee kunt voorkomen dat het je overkomt, maar je leert wel hoe je de
  nare consequenties van agressie en gewe
FHKN, de samensteller van deze Werk Wijzer, biedt een gratis online weerbaar- heidstraining waarin je aan de hand van videofilmpjes in ongeveer drie kwartier leert hoe om te gaan met agressieve klanten.
De training is bedoeld voor iedereen die werkt in de detailhandel of daarvoor wordt opgeleid. Vijf thema’s komen
aan bod: klantbenadering, verdachte situaties, omgaan met groepen, klach- tenbehandeling en omgaan met agressie gericht op de persoon. De training wordt afgesloten met een toets en een certifi- caat voor wie voldoende toetsvragen juist beantwoordt. Dat certificaat staat trouwens ook goed op je CV.
MEER INFORMATIE?
www.fhknacademy.nl. Op deze website vind je eveneens gratis trainingen op
het gebied van het aanhouden van winkeldieven, het omgaan met overvallen en veilig werken in de detailhandel in het algemeen. Maak er gebruik van!
.
e
l
l
d
z
d
z
o
o
v
v
e
e
e
e
l
m
l
m
o
o
g
g
e
e
l
l
i
i
j
j
k
k
k
k
u
u
n
n
t
r
t
r
e
e
d
d
u
u
c
c
e
e
r
r
e
e
n
n
.
                     22   23   24   25   26