Page 28 - Mode
P. 28

VEILIGHEIDSRISICO NR. 4
ONGELUKKEN
Een ongeluk zit in een klein hoekje, ook in de winkel. Iemand valt van de trap, een klant wordt onwel, er breekt brand uit. Snel handelen is dan geboden, zonder in paniek te raken.
Hulp bieden bij ongelukken is geen ex- clusieve taak van de bedrijfshulpverlener, die in elke winkel of eventueel een cluster van winkels aanwezig moet zijn. Ook
de andere winkelmedewerkers moeten weten wat ze kunnen en moeten doen.
TIPS BIJ CALAMITEITEN
Zorg dat je weet wie de bedrijfshulp- verlener is.
Weet hoe je de bedrijfshulpverlener kunt bereiken.
Zorg dat je weet waar de verband- doos in de winkel te vinden is.
TIPS IN GEVAL VAN RAMPEN
Ieder bedrijf moet een bedrijfsnood- plan hebben, waarin staat wie welke taak heeft bij brand of andere rampsi- tuaties.
Vraag je werkgever dit calamiteiten- plan ook te bespreken met het perso- neel, zodat iedereen daadwerkelijk weet wat hij of zij moet doen in geval van nood.
Weet waar de vluchtwegen zijn, zodat je bij brand of een andere ramp snel weg kunt komen. Houd vluchtwegen altijd vrij.
                          

   26   27   28   29   30