Page 36 - Mode
P. 36

  DYNAMISCHE SCHOLINGSMOGELIJKHEDEN
Een ongeluk zit in een klein hoekje, ook in de winkel. Iemand valt van de trap, een klant wordt onwel, er breekt brand uit. Snel handelen is dan geboden, zonder in paniek te raken.
Zoals hiervoor al eerder gezegd zijn alle werkgevers sinds de invoering van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) verplicht hun medewerkers opleidingen of cur- sussen te laten volgen die noodzakelijk zijn voor de uitoefening van hun functie. Wanneer de functie van de werknemer komt te vervallen of wanneer de werk- nemer niet langer in staat is zijn functie uit te oefenen, dan is de werkgever ook verplicht de werknemer (om) te scholen, zodat het dienstverband kan worden voortgezet. Een ontslag moet zoveel mogelijk worden voorkomen.
Veel fijner zou het natuurlijk zijn als de (om- of bij-)scholing gebeurt op basis van eigen wensen en leergierigheid van de medewerker. Hoewel de werkgeversor- ganisaties zich uit het sociaal fonds voor de branche hebben teruggetrokken – en daarmee ook uit het aanbod van gesub- sidieerde opleidingen – zit FNV Handel als dé sociale partner aan werknemerszi
   O
O
-
ge
n
o
o
v
v
k
k
i
e
e
v
i
s
s
F
v
F
o
o
N
N
o
o
r
r
F
V
V
H
F
H
H
H
a
a
K
K
n
n
N
N
(
d
d
e
e
(
l
l
a
w
w
a
w
w
c
c
t
t
w
w
i
i
e
e
.
.
f
f
f
f
a
h
h
a
k
k
l
l
n
n
s
s
o
.
.
o
n
n
l
l
p
p
)
)
,
,
e
d
d
e
r
r
a
a
e
e
c
c
n
h
h
t
t
-
 r
r
organisatie die zich eveneens inzet voor goede scholing in de detailhandel. FHKN biedt onder meer gratis online trainingen aan op het gebied van veilig werken in de winkel (www.fhknacademy.nl).
e
        ij- de niét stil. De bond is zeer actief
 binnen de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven
(SBB, www.s-bb.nl) en waakt daar over de kwaliteit van het onderwijs en de waarde van de uitgegeven diploma’s.
 
   34   35   36   37   38