Page 39 - Mode
P. 39

   WAAROM EN HOE EEN LEERBEDRIJF WORDEN?
BBL-ers en BOL-ers kunnen praktische werkervaring opdoen bij een erkend leerbedrijf. Diverse winkels in de Fashion Sport & Lifestyle zijn zo’n leerbedrijf. Dat is natuurlijk niet voor niets zo.
 Leerbedrijven zijn er niet alleen om BBL- ers of BOL-ers een mooie werkplek aan te bieden. Ze kunnen ook eigen personeel (verder) opleiden. Deze mogelijkheid brengt grote voordelen met zich mee. Zo- wel voor de werkgever als voor diens me- dewerkers. De werkgever werkt hiermee aan de vorming van deskundig personeel. De werknemer op zijn beurt verbreedt zijn blik, breidt zijn vaardigheden uit en ontwikkelt zich tot een ware professional en vakman. Dit motiveert enorm en maakt dat het werk ook in de toekomst aantrek- kelijk blijft.
REGISTREREN
Ondernemers in de branche die leerbe- drijf willen worden, dienen zich allereerst te registeren bij de Samenwerkingsorga- nisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (S-BB, www.s-bb.nl). Belangrijk is dat de ondernemer hierbij aangeeft voor welke opleiding hij erkenning wilt aanvragen. Binnen tien dagen na de registratie in het systeem (maar doorgaans sneller) neemt iemand van S-BB contact op voor een kennismakingsgesprek.
             

   37   38   39   40   41