Page 40 - Mode
P. 40

Tijdens dat gesprek wordt goed gekeken wat de werkzaamheden zijn die binnen het bedrijf worden verricht en wat het bedrijf een leerling kan bieden. Dat levert uiteindelijk een definitieve opleiding op.
PRAKTIJKBEGELEIDER
In een leerbedrijf is de ondernemer of iemand anders met een leidinggevende functie de praktijkbegeleider. Deze per- soon krijgt hiervoor een korte training in het begeleiden van leerlingen. Rond deze periode komt er ook iemand van S-BB
op de zaak om te kijken of het bedrijf inderdaad een goede omgeving biedt voor de leerling.
Is de praktijkbegeleider eenmaal ‘ge- slaagd’, dan is het bedrijf een leerbedrijf. Vervolgens is de tijd aangebroken om
op zoek te gaan naar studenten. Óf, natuurlijk, om de eigen personeelsleden qua kennisniveau naar een treetje hoger te tillen.
STAGEMARKT.NL
Andersom zijn er natuurlijk ook talloze leerlingen die een baan zoeken in de branche en op zoek zijn naar een plek waar ze praktijkervaring kunnen opdoen. Een leerbedrijf dus.
Vraag en aanbod ontmoeten elkaar op de website www.stagemarkt.nl. Maar ook S-BB kan bij het werven bemiddelen. De organisatie werkt regionaal en heeft contacten met de ROC’s en AOC’s in
die regio’s. Overigens stromen studenten meestal in per september en februari.
Al vijftienduizend vrijwilligers (kaderle- den) zijn actief voor FNV en leveren zo hun bijdrage aan het vakbondswerk. Vrij- willigerswerk bij de bond is zo divers dat er altijd wel een functie is die bij je past. Je ontwikkelt jezelf op vele gebieden, krijgt training & scholing en je wordt begeleid door een FNV-vakbondsbestuur- der. En je levert ook nog een bijdrage aan de doelstellingen van de vakbond, en daarmee help je een hoop mensen. Meer weten? Wil je weten wat je in je sector of bedrijf kan doen? Neem dan contact op met je bestuurder.
Hier enkel suggesties.
• FNV Consulent voor hulp op de
spreekuren
• Belastingservice
•Gastheer of Gastvrouw vakbondshuis • Loopbaanbegeleiding
• Kaderlid
• OR/PVT trainingen
• Arbo
•Lokaal FNV gaat en staat voor:
- Beïnvloeding lokaal sociaal beleid
- Ledenbinding: themabijeenkomsten
en vakbondscafés over actuele issues
én jubilarishuldigingen
- Ondersteunen lokale individuele be-
langenbehartiging: spreekuren over werk en inkomen, re-integratie- en loopbaanadvies, Belastingservice
- Bekendheid en zichtbaarheid Lokaal FNV vergroten
- Vakbondsvoorlichting en (kader-) ledenwerving
   


   38   39   40   41   42