Page 44 - Mode
P. 44

 INTERVIEW
‘‘Ik geef geen opleidingsplaatsen aan mensen die geen interesse in het product hebben’
Dus bijvoorbeeld ook bij het gesprek
met een jonge Bossche ondernemer die hier de winkel binnenloopt om te vragen of we ook zijn product willen verkopen. Door mee te luisteren leren ze het verhaal van die persoon kennen. Dat kunnen ze vervolgens op hun beurt meegeven aan de klant. Want dat is wat we verkopen: producten met een verhaal.’
Zij stagiaires hoeven niet van een erkende opleiding te komen, vindt hij. ‘Ik probeer wel plekken vrij te houden voor jongens die een mbo- of hbo-opleiding doen, maar toevallig heb ik nu geen BOL-ers of BBL-ers rondlopen. De mana- ger van Hype Heroes heeft zijn opleiding zojuist afgerond en blijft nog even. De tweede doet een opleiding modema- nagement en werkt daarnaast parttime bij ons. Soms moet hij voor zijn opleiding opdrachten in of met de winkel doen. En de derde doet hier twee jaar lang drie dagen per week ervaring op. Af en toe hebben we ook hele jonge jongens die via een vooropleiding een snuffelstage van twee of drie weken komen doen. Dat is om te kijken of ze het vak leuk vinden en er een opleiding in willen doen.
Maar de meesten hier zijn jongens die bij mij in de winkel in het vak groeien of zijn gegroeid. Zelf werk ik nu 15 jaar in de branche en heb ik talloze jongens op- geleid. Dat vind ik belangrijk en doe ook het graag. Want kennis die niet gedeeld wordt, is kennis die verloren gaat.’
               
   42   43   44   45   46