Page 49 - Mode
P. 49

Vindt de werkgever bijvoorbeeld dat iemand op een bepaald functieniveau een aspect van het bijbehorende werk onvoldoende goed beheerst, dan hoeft hij de cao er maar bij te pakken, het be- treffende “zakelijk risico” aan te wijzen, en bijvoorbeeld te zeggen: ‘Je bent nog niet in staat om de klanten op de juiste manier te benaderen en adviseren, dus een volgende stap zit er nog even niet in’. Of deze bewering ook daadwer- kelijk klopt kan natuurlijk een punt van discussie zijn, maar daarvoor zitten de beide partijen dan ook om tafel.
Andersom bieden de functiebeschrijvin- gen ook de medewerker een duidelijk handvat. Wanneer die aan de hand van de voorwaarden in de cao kan aantonen een bepaalde functie volledig te beheer- sen, dan is het niet meer dan logisch
dat deze medewerker tevens wordt ingeschaald in de bijbehorende functie- schaal. Hij of zij hoeft niet te wachten op de bereidwilligheid van de werkgever. Het initiatief voor een dergelijk gesprek kan ook van de kant van de medewerker komen. Ook kan de medewerker om zo’n gesprek vragen wanneer hij of
zij meent bovengemiddeld te hebben gepresteerd en daarom in aanmerking denkt te komen voor een extra stap in de salaristabel.
DOORGROEIEN
Tot slot zijn er natuurlijk ook nog mede- werkers die druk bezig zijn door te groei- en naar een volgend functieniveau, maar nog niet alle bijbehorende functie-eisen onder knie hebben.
Voor hen biedt de functiebeschrijving inzicht in welke zaken zij nog moeten bijspijkeren om definitief een stap omhoog op de carrièreladder te kunnen maken.
                   47   48   49   50   51