Page 50 - Mode
P. 50

   ZELF ONDERNEMER WORDEN, OOK IETS VOOR JOU?
Je kan door flink in jezelf te investeren dan wel carrière maken in Fashion Sport & Lifestyle, maar er is natuurlijk nóg een mogelijke carrièrestap: zélf ondernemer worden. Hoe doe je dat?
 De stap naar het zelfstandig ondernemer- schap past in het huidige tijdsbeeld. Wie dit overweegt, doet er goed aan zich terdege voor te bereiden. Bovendien is niet iedereen in de wieg gelegd voor het ondernemerschap, net zomin als ook niet iedereen een goede manager of leiding- gevende is.
De laatste jaren zijn de regels voor het starten van een eigen bedrijf een stuk eenvoudiger en doeltreffender geworden. Doorgaans zijn geen vestigingsvergun- ningen en vakdiploma’s meer nodig. Hierdoor wordt de drempel om een eigen bedrijf te beginnen kleiner.
Kun je dan als startende ondernemer zo maar een willekeurig bedrijf beginnen? Het antwoord hierop is nee! Ook al heb je bijna geen papieren meer nodig, het is raadzaam om zeker niet zomaar zonder enige specifieke kennis van zaken een winkel te starten. De kans dat het bedrijf slaagt, neemt alleen maar toe als je voor- af goede plannen hebt gemaakt.
Heb je wel de ambitie? Bespreek het eens met je werkgever. Misschien heeft hij wel plannen om zijn bedrijf op termijn over te dragen.
Op die manier kun je in de loop der tijd in het bedrijf groeien. Zowel voor jou als voor de ondernemer kan dit een uitsteken- de wisselwerking zijn.
Voordat je van start gaat met een eigen bedrijf is het verstandig informatie in te winnen bij de Kamer van Koophandel en/ of de branchevereniging INretail. Deze laatste heeft een speciaal stappenplan voor wie een eigen bedrijf wil beginnen, met gratis advies over het opzetten van een ondernemingsplan, het vinden van het juiste pand op de juiste plek, het vinden van financiering en meer. Surf voor meer informatie naar de website www.inretail.nl.
                


   48   49   50   51   52