Page 55 - Mode
P. 55

ARBEIDSVOORWAARDEN ZIJN MEER DAN ALLEEN LOONAFSPRAKEN
WEET WAAR JE RECHT OP HEBT
Als de vakbonden met de werkgevers een nieuwe cao afsluiten, dan vragen de betrokken werknemers doorgaans allereerst hoeveel ze er in salaris op vooruit gaan. Maar arbeidsvoorwaarden behelzen meer dan alleen loonafspraken. Verlofregelingen, arbeidsduurverkorting, zelfs je pensioen en meer zijn er even- eens onderdeel van.
   De afkorting cao staat voor collectieve arbeidsovereenkomst. Oftewel een overeenkomst die geldt voor het collectief, lees: alle werknemers binnen een sector of branche. Zoals het woord al doet ver- moeden zijn er hiernaast ook bedrijfs- en individuele arbeidsovereenkomsten.
De branche Fashion Sport en Lifestyle heeft een eigen cao. Hierin staat alles over jouw rechten en plichten, en die van de werkgever. Denk aan afspraken over de (maximale) proeftijd, de (normale) arbeidstijden en de toeslagen voor
overuren of werken buiten de normale arbeidstijden (zoals zon- en feestdagen).
FNV DOET NIET MEE
Overigens doet FNV Handel niet aan
de laatste cao mee. De bond heeft ‘m
niet ondertekend. FNV Handel weigert namelijk een handtekening te zetten onder afspraken die leiden tot verslechteringen voor de werknemers. En dat is in deze
 cao het geval, vooral waar het gaat om
m
m
     de zondagtoeslag. Die is fors versober
r
r
d
d
d.
.
.
    

   53   54   55   56   57