Page 56 - Mode
P. 56

  MAAK ONDERWERPEN
BESPREEKBAAR
Hoewel FNV Handel dus niet heeft
getekend, is de cao tóch van kr
lemaal even ver uitgediept, ma
r
r
er hoe dan ook recht op, en doorgaans
a
ra
ac
a
a
c
h
ht
j
je
e
h
t
g
ge
h
t
a
e
 worden en dus op jou van toep
pa
a
s
ss
s
i
i
n
n
g
g.
e
-
-
 de cao staan veel afspraken wa
goed is als je ze kent. Ze word
d
a
e
a
ar
en
rv
nn
v
ni
a
an
i
.I
nh
e
et
In
h
al
eb
bt
n
 e
e
l
t
-
-
t
t
   biedt een bepaalde regeling je ook meer mogelijkheden dan je op basis van de tekst alleen zou vermoeden. Het is goed je hiervan bewust te zijn.
Door onderwerpen bespreekbaar te ma- ken kun je vaak gemakkelijker de doelen bereiken die je voor ogen hebt. Het valt echter niet mee om zomaar het gesprek met je werkgever aan te gaan over za- ken die jij graag wilt. Denk bijvoorbeeld aan vaste werktijden, omdat je er op be- paalde dagen wilt zijn voor je kinderen. Of wanneer je – omdat de nood aan de man is – zorgverlof wilt opnemen. Wat zijn dan je rechten en plichten?
In dit soort gevallen kun je ook nog
altijd bij jouw vakbond aankloppen voor ondersteuning en antwoorden op jouw vragen. Oók bij FNV Handel. De bond spant zich in voor de belangen van de werknemers in de branche. Een van de dingen die we doen, is werknemers infor- meren over hun rechten. Want wie zijn rechten kent, kan die ook claimen. Dat is het grote voordeel van een cao: wat op papier staat, daar heb je recht op. Maak daar gebruik van!
                        54   55   56   57   58