Page 58 - Mode
P. 58

     OVERWERK, EN STRESS ALS GEVOLG DAARVAN VOORKOMEN
Is het gedrevenheid, onervarenheid, of de behoefte om meer geld te verdienen? Feit is dat vooral jongeren vaker overwerken. Met als gevolg dat ze soms ook meer stress ervaren. Let hier op en probeer stress zo veel mogelijk te voorkomen.
  Het is belangrijk om te weten dat overwerk werkdruk kan veroorzaken. En werkdruk leidt tot stress. Dit laatste willen we natuurlijk zo veel mogelijk voorkomen.
Wat kun je zelf doen om stress als gevolg van het werk te voorkomen? Hier een aantal tips:
Maak het onderwerp in ieder geval bespreekbaar. Geef bijvoorbeeld aan wat (te veel) overwerk met je doet, zowel lichamelijk als in je sociale leven. Overleg daarom altijd met je werkgever als je problemen hebt met je werktijden. Overleg óók met je werkgever om te zorgen dat je bijtijds weet wanneer je
in de komende weken moet werken. En probeer tussen het werk door regelmatig te pauzeren en maak dan zo mogelijk even een wandelingetje. Meer in zijn algemeenheid geldt dat het raadzaam is overwerk zoveel mogelijk te beperken en zoveel mogelijk om compensatie te vragen.
Zie je aankomen dat je je werk niet af- krijgt, aarzel dan niet om hulp te vragen. Ook je collega’s en je werkgever hebben er immers baat bij dat je prettig werkt. Bespreek eventuele werkproblemen in
het werkoverleg. Bespreek bijvoorbeeld hoe het werk beter verdeeld kan worden. Plan ook je eigen werk zo goed mogelijk en doe de meest noodzakelijke dingen eerst. Tot slot deze gouden tip: zorg voor voldoende (en actieve) ontspanning naast je werk.
ARBEIDSTIJDEN
We zeiden het al eerder: werken in
de modebranche is leuk. Lange dagen maken is dan ook niet erg, ook omdat het soms simpelweg onvermijdelijk is. Maar er zijn grenzen. In de wet zijn bepalingen opgenomen ter bescherming van jouw gezondheid en vrije tijd.
     56   57   58   59   60