Page 64 - Mode
P. 64

DUURZAME INZETBAARHEID 1
GELUKKIGE MEDEWERKERS
Werkplezier is hét sleutelwoord als het gaat om duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Wie gelukkig is – óók in zijn baan – gaat met meer plezier naar het werk. Maar hoe doe je dat, werkplezier creëren? Hier vind je tips voor gelukkige medewerkers.
    Weet wat je talenten zijn. Zorg dat je op de juiste plek zit of komt te zitten binnen jouw organisatie. Zorg dat je vitaal en gezond bent en blijft. En vergroot je be- trokkenheid door actief mee te praten en denken en daarmee daadwerkelijk meer zeggenschap te hebben over het reilen en zeilen binnen jouw organisatie.
Het zijn vier praktische tips die maken dat je als werknemer lekkerder in je vel komt te zitten. Ze zijn toepasbaar in elk bedrijf. Dus ook in de branche Fashion Sport & Lifestyle. En ze zijn ook te gebruiken door werkgevers en leidinggevenden.
Hier komen ze:
Bied indien nodig aan een nieuwe taak op je te nemen, bijvoorbeeld omdat je vindt dat sommige zaken an- ders of beter kunnen, en vraag om de bijbehorende verantwoordelijkheden; Doe waar je goed in bent en vraag indien gewenst ruimte om je verder te kunnen ontwikkelen;
Vraag om taakroulatie om afwisseling in het werk te houden, maar ook om betrokken te blijven bij andere aspec- ten van het werk;
Werk samen met anderen: twee weten meer dan één en je kunt elkaar scherp en gemotiveerd houden.
Vind je het moeilijk om aan te geven wat je graag zou willen? Dat is voorstelbaar. Toch is het raadzaam het op zijn minst eens te proberen. Want echt heel moeilijk hoeft het niet te zijn. Begin bijvoorbeeld eerst eens met een vertrouwelijk gesprek met je leidinggevende. Vind je dat lastig of eng, bespreek je wensen dan eens
met een collega. Misschien kan hij of zij je wel goede tips geven. Of klop aan bij de vakbond. Die beschikt over ervaren krachten die je goede tips kunnen geven of je misschien zelfs wel willen begeleiden.
Je weet: nee heb je, ja kun je krijgen. Maar dan moet je er wel om vragen. Want je weet ook: vragen staat vrij.
                


   62   63   64   65   66