Page 65 - Mode
P. 65

DUURZAME INZETBAARHEID 2
GOEDE BALANS TUSSEN WERK EN PRIVÉ
Een tweede randvoorwaarde voor duurzame inzetbaarheid van medewerkers is een goede balans tussen werk en privé. Maar dat is gemakkelijker gezegd dan gedaan. Want hoe regel je dat, zo’n goede balans? Hier vind je de bijbehoren- de tips.
   Bij een kwart van de medewerkers is de verhouding tussen werk en privé zoek. Dit is een landelijk gemiddelde. Uit onderzoek van FHKN blijkt dat vooral medewerkers jonger dan 35 jaar hier moeite mee hebben.
Heb jij ook moeite met je werktijden? Of heb je problemen om de taken op je werk te combineren met je taken thuis? Denk dan eens na over wat in jouw geval zou kunnen bijdragen aan een betere balans tussen werk en privé.
We geven je zes tips:
1. ONDERZOEK FLEXIBELE WERKTIJDEN
Onderzoek de mogelijkheden om op
je werk flexibel om te kunnen gaan met de werktijden zodat die bijvoorbeeld goed aansluiten op de schooltijden
van de kinderen. Of om files tijdens het woon-werkverkeer te vermijden. Of om te kunnen deelnemen aan een teamsport zoals voetbal in het weekeinde.
2. DOE AAN TIMEMANAGEMENT
         Plan j
ak een efficiënte
j
j
e
e
e
w
w
w
e
e
er
i
i
t
t
t
r
r
k
k
kg
e
e
ei
i
it
t
g
go
te
e
e
o
oe
n
n
n
a
e
e
a
d
d
d,
al
l
l
,
,
m
s
s
sv
m
ma
v
v
o
o
o
a
a
a
a
  indel
n doe niet meer dan
l
li
i
in
n
n
g
g
g
v
v
v
a
a
a
n
n
 di
i
in
n
n
g
g
gt
t
t
e
e
e
n
j
g
g
g
j
j
e
e
el
e
e
ed
l
l
i
i
ij
j
d
d
jk
k
k
a
a
a
.
.
.
D
g
g
g
e
D
Di
i
i
e
en
t
t
t
g
n
 één d
eldt zowel voor je
g
ge
   werk
r je activiteiten in
ka
ac
c
c
t
t
t
i
i
i
v
v
v
i
o
or
 je vri
m je dat de balans
i
ij
j
e
e
e
t
t
 tevee
rw
ar privé verschuift
el
ln
n
ti
na
i
i
a
j
j
j
d
d
d.
.
.
Z
Z
Z
o
o
ov
v
v
o
o
oo
o
o
r
r
r
k
k
k
o
o
o
m
 t
e
e
a
r
r
a
a
a
rg
g
r
r
w
ge
e
ee
w
e
e
e
er
r
r
k
k
k
o
o
o
f
f
f
n
n
na
a
a
a
 of da
a
te
meer zit tussen
 beide
e.
.
e
n
n
n
v
v
v
e
e
e
r
r
r
s
s
sc
c
c
h
h
h
i
i
i
l
l m
m
      
   63   64   65   66   67