Page 66 - Mode
P. 66

  3. PRAAT ER OVER
5. VRAAG OM LEVENSFASEBEWUST
BELEID
Bespreek met je leidinggevende de mogelijkheden om rekening te houden met de levensfase waarin je zit. Heb je bij- voorbeeld (net) een gezin? Dan is het heel goed mogelijk dat je liever parttime werkt of je werk aanpast aan de crèche- en schooltijden. Later kun je eventueel weer meer, of op andere tijden gaan werken. Geef daarom je persoonlijke wensen aan en kijk daarnaast ook naar de levensfase waarin jouw eventuele collega’s zich bevinden. Mogelijk vullen jullie wensen elkaar goed aan en hoeft de bezetting op de werkvloer niet te lijden onder wat jullie graag zouden willen.
6. SCHAKEL EEN EXPERT IN
Vraag of eventueel een expert kan worden ingeschakeld die samen met jou en je collega’s kijkt naar de invulling van de werktijden en het bevorderen van de balans tussen werk en privé. Mogelijk kan de expert ook adviseren over de manier waarop het werk buiten de werktijden
het best kan worden losgelaten. Denk bijvoorbeeld aan mindfulness, yoga of sporten. Voor iedereen kan iets anders goed werken. Overigens kan je voor dit soort informatie ook heel goed terecht bij de vakbond.
Voer gesprekken met je leidinggevende over wat zou kunnen helpen om de ver- houding tussen jouw werk en privéleven gezond te houden. En stel vast hoe die verhouding er volgens jou uitziet. Niet al je wensen zullen te realiseren zijn, maar vragen staat vrij en in goed overleg
– ook met je collega’s – zal meer mogelijk blijken dan je misschien verwacht.
4. VRAAG VERTROUWEN
Vraag om het vertrouwen en de ruimte om eventuele problemen op het werk aan te kaarten. Hierdoor zullen jij en je collega’s sneller (durven) aangeven wanneer een grens is bereikt. Want wanneer de grens wordt overschreden, dan wordt de kans op ziekteverzuim groter. En dat wil natuur- lijk niemand.
                  64   65   66   67   68