Page 67 - Mode
P. 67

DUURZAME INZETBAARHEID 3
GEZOND DE EINDSTREEP HALEN
Je bent zo oud als je je voelt, wordt wel eens gezegd. En het is waar. Vitaliteit is geen kwestie van leeftijd. En nu we het er toch over hebben: het is ook niet heel moeilijk om oudere medewerkers tot aan hun pensionering gezond, betrokken en met plezier aan het werk te houden.
      Wist je dat de cao voorziet in speciale regelingen voor oudere werknemers? Bijvoorbeeld dat iemand van 60 jaar of ouder het recht heeft om minder te gaan werken. Werkt deze persoon fulltime, dan mag hij 80 procent van die tijd gaan werken en krijgt hij 85 procent van het oorspronkelijk loon doorbetaald.
Voor werknemers van 55 jaar of ouder geldt het recht op minimaal één rooster- vrije zaterdag per maand. En wie 46 jaar of ouder is, heeft er recht op om jaarlijks eenmaal gebruik te kunnen maken van het preventief spreekuur van de bedrijfsarts. Andere afspraken met het oog op duurza- me inzetbaarheid zijn het jaarlijks gesprek tussen de werkgever/leidinggevende met de medewerker over diens functioneren, ontwikkeling en de behoefte aan bij- of omscholing. In dit gesprek worden con- crete afspraken gemaakt over hoe de me- dewerker zich verder gaat bekwamen in het vak en/of voor de arbeidsmarkt. Deze afspraken worden schriftelijk vastgelegd.
GLUREN BIJ DE BUREN
Behoefte aan andere goede ideeën om gezond de eindstreep te halen? goede ideeën? Ga eens gluren bij de buren. Dat kan heel leerzaam zijn, vindt ook het
ministerie van Sociale Zaken en Werkgele- genheid. Soms is een frisse blik nodig om te overzien wat er gezonder en veiliger kan binnen het bedrijf. Daarom organi- seert het ministerie uitwisselingsprogram- ma’s waarbij werkgevers en werknemers uit verschillende bedrijven bij elkaar een kijkje in de keuken nemen.
ELKE DAG BETER
Leerzaam, dit soort uitwisselingsprogram- ma’s, zo leert de ervaring bij Koekjes- bakkerij Veldt in Veenendaal. Veldt is onlangs verkozen tot het “Vitaalste bedrijf van Nederland”. De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid overhandigde de bijbehorende ElkeDagBeter Award persoonlijk aan Veldt-directeur Kees Pater. De koekjesbakkerij won eerder al de titel “Slimste bedrijf” voor het project “Regie
in eigen hand” dat draait om de eigen verantwoordelijkheid van medewerkers. Pater vond toen dat het roer om moest, en meende een goede toekomst te zien voor gelukkige medewerkers. Door ze meer verantwoordelijkheid te geven, meende hij dat ze ook meer werkplezier zouden beleven. Dat bleek een goede aanname, want zijn plan slaagde.
      65   66   67   68   69