Page 68 - Mode
P. 68

     HARDLOPEN
 En nu blijkt Veldt dus ook voorloper op
het vlak van duurzame inzetbaarheid.
Dit betekent dat het bedrijf extra veel aandacht besteedt aan gezonder leven. Bijvoorbeeld door twee keer per week met elkaar te gaan hardlopen – overigens alleen voor wie wil, want niets is verplicht. Maar ook door elke maand een ander gezond thema met elkaar te bespreken, zoals beweging, voeding en roken.
Ook bij deze aanpak is de aandacht vooral gericht op het creëren van geluk- kige medewerkers. Want die hebben niet alleen meer plezier in hun werk, maar ze presteren ook beter en verzuimen minder. Daarom wordt op de werkvloer ook gesproken over onderwerpen als talenten benutten (wie functioneert het beste op welke plek?), taakroulatie (hoe houd ik mijn werk interessant en uitdagend?) en persoonlijke ontwikkeling (welke training of cursus heb ik nodig om minimaal bij te blijven of me verder te ontwikkelen?).
Dat de aanpak het bedrijf geen windeie- ren legt, blijkt niet alleen uit de prijzen die inmiddels zijn gewonnen, maar tevens uit de bedrijfsresultaten. Net als de medewer- kers staat ook Koekjesbakkerij Veldt zelf er gezond voor.
                
   66   67   68   69   70