Page 7 - Mode
P. 7

 INTERVIEW
HANDVATTEN VOOR WELBEGREPEN EIGENBELANG
Deze Werk wijzer in de Fashion, Sport & Lifestyle is een product van FNV Handel bedoeld voor iedereen die in de sector werkt. De achterlig- gende gedachte: ‘We willen instru- menten bieden die de werknemers beter in staat stellen om voor zichzelf op te komen’, vertelt Nico Meijer.
Wist je dat FNV Handel de huidige cao voor de Fashion, Sport & Lifestyle niét heeft ondertekend? Met opzet, want de bond tekent niet voor verslechteringen. En dat is nu precies wat er in de jongste cao gebeurt.
‘De nieuwe cao is sterk uitgekleed’, zegt FNV-bestuurder Nico Meijer. ‘Als je daar je handtekening onder plaatst, stem je er ook mee in. Door niét te tekenen, kunnen we als bond individuele werknemers
die voor hun rechten opkomen blijven ondersteunen.’
Nico Meijer
NIEUWE WEG
FNV Handel is een nieuwe weg inge- slagen, zo blijkt uit de woorden van Meijer. In plaats van alleen maar vechten voor collectieve belangen stelt de bond tegenwoordig steeds vaker instrumenten samen die de individuele werknemers beter in staat stellen om voor zichzelf op te komen. ‘De praktijk laat zien dat dit ook keihard nodig is’, zegt hij. ‘In de Fashion, Sport & Lifestyle hebben we niet alleen gedoe rond de cao, maar bijvoor- beeld ook over het sociaal fonds, dat nu wordt geliquideerd.’
‘Doodzonde’ vindt hij dit laatste. ‘Dat betekent namelijk dat ook het opleidings- aanbod voor de mensen die in de sector
        w
w
en stil komt te liggen.
e
e
r
r
k
k
e
  


   5   6   7   8   9