Page 73 - Mode
P. 73

 MEER INFORMATIE?
We begrijpen dat je mogelijk met nog veel vragen zit. We verwezen je hiervoor al naar de website van het Pensioenfonds Detailhandel, www.pensioenfondsdetailhandel.nl. De website www.werkindewinkel.nl legt het allemaal nog iets eenvoudiger uit. Op de site www.fhknacademy.nl vind je een e-learning over pensioen- regelingen, en meer informatie over de AOW vind je op de website van de Sociale Verzekeringsbank: www.svb.nl.
Dat blijft gewoon staan bij het Pensioen- fonds Detailhandel. Vind je later een baan in een andere branche, dan kan
je het opgebouwde ouderdomspensioen overdragen naar de pensioenuitvoerder van je nieuwe werkgever. Dat heet waar- deoverdracht.
In het geval van arbeidsongeschiktheid neemt het pensioenfonds je verdere pensi- oenopbouw (gedeeltelijk) over. De hoogte hiervan is afhankelijk van de mate van arbeidsongeschiktheid en gaat door tot je weer aan het werk of met pensioen gaat.
COLLECTIEF OF JUIST INDIVIDUEEL?
De laatste jaren neemt de individualise- ring met betrekking tot pensioenen toe. Mensen sparen of beleggen dan zelf. Dit kan soms voordeliger zijn, maar dan heb je daar wel kennis voor nodig. Heb je
dit niet, dan moet je je laten informeren, ook later wanneer je persoonlijke situatie wijzigt. Advies en informatie hierover is vaak kostbaar.
Dit alles maakt dat de vakbonden geen groot voorstander zijn van ingrijpende wijziging van het huidige pensioenstelsel voor de medewerkers in de branche Fashion Sport & Lifestyle. Temeer omdat elke euro die momenteel in de huidige pensioenregeling wordt gestoken dankzij slimme beleggingen en andere inspannin- gen van het pensioenfonds bij uitkering ongeveer vier euro waard is.
                 

   71   72   73   74   75