Page 8 - Mode
P. 8

Nog zoiets: ‘De meeste werkgevers doen niets aan de duurzame inzetbaarheid van hun medewerkers. Terwijl die men- sen wel tot zo’n beetje hun zeventigste levensjaar aan de slag moeten blijven. Dan zal je als werkgever toch echt initiatieven moeten ontplooien om er voor te zorgen dat zij op een gezonde manier de eindstreep kunnen halen.’
LICHTPUNTJES
De vakbondsman ziet gelukkig ook licht- puntjes. ‘Er zijn natuurlijk ook werkgevers die hun medewerkers wél waarderen en hen meer betalen dan waar ze volgens de cao recht op hebben. En er zijn uiter- aard ook werkgevers die wél aandacht hebben voor duurzame inzetbaarheid en scholing van hun personeel. Toegegeven, maar weinig bazen komen spontaan
met loonsverhogingen of andere ca- deautjes aandragen. Vaak hebben hun medewerkers dit dan ook zelf met hun baas uitonderhandeld. Dat vind ik een goede zaak. Meer werknemers zouden op deze manier voor hun rechten moeten opkomen.’
Deze Werk wijzer in de Fashion, Sport
& Lifestyle biedt bij dit laatste dus een helpende hand. Meijer: ‘Hij staat vol met wetenswaardigheden en tips over wat je zelf kunt doen om alsnog te krijgen waar je recht op hebt. Zeg maar: handvatten voor welbegrepen eigenbelang. FNV Handel is de afzender van deze uitgave, maar hij is samengesteld door FHKN, een organisatie waar wij als bond graag
Hoe leuk het werk ook is, je moet wel kunnen rondkomen van wat je verdient’
mee samenwerken omdat die zich sterk maakt voor vakmanschap en veilig en ge- zond werken. FHKN biedt bijvoorbeeld diverse trainingen en cursussen aan, helemaal gratis voor iedereen die er maar gebruik van wil maken.’
Maar ook anderszins blijft FNV Handel zich inzetten voor de werknemers in de detailhandel. ‘We zitten bijvoorbeeld in het bestuur van SBB, de Samenwerkings- organisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsle- ven, en waken daar over de kwaliteit van het MBO-onderwijs en de waarde van de uitgegeven diploma’s. We vinden scho- ling namelijk belangrijk, maar dan moet het ook wel goede scholing zijn. Dus zorgen wij er voor dat als je eenmaal een diploma hebt behaald, je deze ook met trots aan een andere werkgever kunt laten zien.’
Die trots vindt Meijer belangrijk. ‘Ik vind dat mensen trots moeten kunnen zijn op hun baan en op alles wat ze daarbinnen doen. Maar hoe leuk het werk ook
kan zijn, je moet je wel kunnen blijven ontwikkelen en kunnen rondkomen van wat je verdient. En krijg je dat niet, vraag er dan om. Of ga eens praten met een andere werkgever. Dit laatste vind je mogelijk wel een beetje eng, maar ook hier biedt de bond hulp.
            6   7   8   9   10