Page 83 - Mode
P. 83

ADRESSEN, INTERNETADRESSEN
HIER MOET JE ZIJN VOOR MEER INFO
We hebben ons best gedaan om je in deze Werk wijzer in de Fashion Sport
& Lifestyle uitgebreid te informeren over arbo-zaken, opleidingen, scholing, arbeidsvoorwaarden en meer. Mocht je desondanks toch nog vragen hebben of behoefte voelen aan meer informatie, dan zijn dit de adressen waar je terecht kunt.
    www.fnv.nl/handel www.inretail.nl www.werkindewinkel.nl
www.arboindemode.nl www.opleidingenberoep.nl www.duo.nl
www.s-bb.nl
www.pensioenfondsdetailhandel.nl
www.fhknacademy.nl
de vakbond en afzender van deze Werk wijzer de brancheorganisatie INretail (de werkgevers)
met veel informatie voor de werknemers in de branche, afkomstig van de werkgevers
voor alle mogelijke vragen op arbo-gebied
voor scholing en trainingen
voor informatie over studiefinanciering
Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven
voor alle informatie over je pensioen, bijvoor- beeld eerder stoppen of juist langer doorgaan met werken
hét platform voor bijvoorbeeld de gratis e-learn- ing veilig werken en meer handige cursussen die je per computer kunt volgen
              

   81   82   83   84   85